Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

 • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny apeluje do polskich przedsiębiorców i konsumentów o solidarne zachowania w związku atakiem Rosji i Białorusi na Ukrainę.
 • Konsumencie, kupuj świadomie: zwracaj uwagę na kody kreskowe: 460-469 (wyprodukowano w Federacji Rosyjskiej), 481 (wyprodukowano na Białorusi).

Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

 • Blisko 72 tysiące sprawdzonych ładowarek i zasilaczy, ponad 70 tysięcy zakwestionowanych, 1000 produktów zniszczonych – to efekty kontroli UOKiK, Inspekcji Handlowej i Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Wśród testowanych urządzeń tylko jeden model był zgodny z wymogami zarówno formalnymi, jak i konstrukcyjnymi.
 • Celnicy przy wsparciu UOKiK i Inspekcji Handlowej sprawdzali, czy sprowadzane spoza UE ładowarki i zasilacze spełniają wymagania rynku europejskiego pod względem konstrukcyjnym i formalnym.

Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

 • Prezes UOKiK wraz z Inspekcją Handlową monitorują jakość paliw stałych m.in. węgla kamiennego, brykietu i peletu.
 • Skontrolowaliśmy łącznie 940 przedsiębiorców. Do badań laboratoryjnych przekazaliśmy 489 próbek paliw, z czego 6,9 proc. nie spełniało wymagań jakościowych.
 • Paliwo stałe powinno posiadać dokument potwierdzający, że spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach, tzw. świadectwo jakości.

Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

 • Prezes UOKiK wraz z Inspekcją Handlową regularnie kontroluje kotły – ich dokumentację, emisyjność i sprawność cieplną.
 • Sprawdziliśmy prawie 200 modeli kotłów na paliwo stałe (np. węgiel, pellet), gazowe i ciekłe.
 • Konsumencie, zanim kupisz kocioł, zapoznaj się z lokalnymi przepisami, które mogą ograniczać możliwość używania takich urządzeń na danym terenie.

Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

 • Prezes UOKiK sprawdza, jak stacje paliw zareagowały na rządową obniżkę akcyzy.
 • Od początku grudnia do połowy stycznia ceny paliw spadły o ok. 20 groszy.
 • Trwa monitoring aktualnej sytuacji, również zmian wywołanych wzrostem cen paliw na rynkach światowych.
 • Analiza UOKiK i IH  będzie kontynuowana po obniżce podatku VAT na paliwa.

Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

 • Ponad 900 tys. zł – to suma kar nałożonych przez Prezesa UOKiK w grudniu za naruszenia praw konsumentów związane ze sprzedażą na pokazach handlowych.
 • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zakwestionował m.in. wprowadzanie konsumentów w błąd co do stanu ich zdrowia, fikcyjne promocje oraz utrudnianie odstąpienia od umowy.
 • Po raz pierwszy za umyślne dopuszczenie do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów ukarany został członek zarządu spółki.

Podjęte działania:

 • Spółka Kaufland Polska Markety wymagała od dostawców obniżenia ceny produktów rolnych i spożywczych już po ich sprzedaży, nieuczciwie wykorzystując swoją przewagę kontraktową.
 • Ponadto wprowadzała konsumentów w błąd co do kraju pochodzenia warzyw.
 • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Kaufland Polska Markety blisko 140 mln zł kar w dwóch decyzjach stwierdzających niezgodne z prawem praktyki.

Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

 • Inspekcja Handlowa sprawdza przestrzeganie podstawowych przepisów regulujących obrót alkoholem i papierosami – ustaw o wychowaniu w trzeźwości, ochronie zdrowia przed używaniem tytoniu oraz o podatku akcyzowym.
 • Dzięki kontrolom inspektorzy wycofują z rynku produkty pochodzące z nielegalnych źródeł, jak również te, które nie posiadają odpowiedniego oznakowania lub zabezpieczeń.