• Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  • Ustawa z dn. 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Numer w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych:

https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

Adres strony internetowej Komisji Europejskiej, na której opublikowany jest wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (art. 9 ust. 2 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).

https://ec.europa.eu/consumers/odr/adrRegistration/index.cfm?event=adr.registration.confirmMessage

Załączniki