• Brak odporności na temperaturę czy dostęp do części pod napięciem - to niektóre zastrzeżenia do ładowarek sieciowych.
 • Inspekcja Handlowa skontrolowała 187 wyrobów i zakwestionowała co trzeci z nich.

 • Od 1 lipca nastąpi fuzja kontroli jakości żywności w jednej wyspecjalizowanej instytucji – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS).
 • Dzięki temu możliwe będzie efektywniejsze wykorzystanie potencjału inspektorskiego, a kontrole będą prowadzone przez jeden organ w sposób kompleksowy w całym łańcuchu dostaw od „pola do stołu”.
 • Obecnie jakość żywności w sklepach sprawdza Inspekcja Handlowa, a na wcześniejszych etapach obrotu – IJHARS.

 • Prezes UOKiK przygląda się zasadom działania parkingów przy sklepach Biedronka i Aldi.
 • Ze skarg konsumentów wynika, że brakuje rzetelnej informacji o zasadach korzystania z parkingu, w wyniku czego jego zarządca nalicza wysokie opłaty wynoszące 150 zł lub 90 zł.
 • Zarządca parkingu nie uznaje również reklamacji konsumentów, którzy są w stanie udowodnić posiadanie biletu parkingowego.

W siedzibie zamojskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej przy ul. Partyzantów 3, z inicjatywy dyr. delegatury Anny Subocz-Chachuły w ramach współdziałania z innymi jednostkami zajmującymi się ochroną konsumentów, 13 lutego 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie z miejskim i powiatowymi rzecznikami konsumentów.

 • Inspekcja Handlowa sprawdziła blisko 200 partii naczyń żaroodpornych z ceramiki i szkła.
 • Miała zastrzeżenia do prawie 42 proc. z nich.
 • Nieprawidłowości to m.in. zbyt mała odporność na wysokie temperatury i brak instrukcji bezpiecznego użytkowania.

 • Konsumencie, uważaj na firmy, które oferują najem zamiast sprzedaży sprzętu elektronicznego.
 • UOKiK otrzymuje skargi na sklepy, które mogą w niedostatecznie czytelny sposób informować o charakterze zawieranej z konsumentem umowy - czy jest to sprzedaż, czy najem sprzętu elektronicznego.

 • Idea Bank stosował misselling, czyli oferował konsumentom obligacje GetBack w sposób niedostosowany do ich potrzeb – stwierdził prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
 • Prezes UOKiK nakazał wypłacić poszkodowanym rekompensaty.

 • Narty, łyżwy, snowboard – warto wiedzieć, czy są bezpieczne.
 • Inspekcja Handlowa skontrolowała te produkty w I kwartale 2019 roku.
 • Dobra wiadomość dla miłośników zimowego szaleństwa: nieprawidłowości dotyczyły jedynie oznakowania.