Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

  • Inspekcja Handlowa skontrolowała różne elementy wyposażenia samochodów – linki holownicze, akumulatory, części samochodowe oraz opony.
  • 15,1 proc. z 93 skontrolowanych partii linek holowniczych wzbudziło zastrzeżenia Inspekcji Handlowej, głównie z powodu nieprawidłowej konstrukcji.
  • 12,4 proc. na 178 zbadanych akumulatorów zakwestionowaliśmy m.in. nieprawidłowym oznakowaniem symbolem selektywnego zbierania.
  • Tylko 6 proc. ze 135 partii części samochodowych było niepoprawnie oznakowane, z kolei wszystkie opony miały odpowiednie etykiety.

Szczegółowe wyniki działań znajdą Państwo na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w artykule o tytule Linki holownicze, akumulatory i części samochodowe oraz opony - sprawdzamy to wyposażenie.