• Pierogi, pyzy, surówki i inne wyroby garmażeryjne – kupujemy je, bo są wygodne i proste w przygotowaniu.
  • Co czwarte gotowe danie wzbudziło zastrzeżenia podczas kontroli Inspekcji Handlowej.
  • Najgorzej wypadły produkty sprzedawane na wagę.

Szczegóły:

Czytaj więcej >

Komunikat prasowy >

Wypowiedź Agnieszki Orlińskiej z UOKiK o wynikach kontroli >

Wypowiedź Joanny Janh Machowskiej, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej - porady >

Informacja z wyników kontroli jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych >