• Nieprawidłowe oznakowanie produktów to najczęstsze zastrzeżenia w stosunku do tradycyjnych żarówek i opraw oświetleniowych.
  • Inspekcja Handlowa skontrolowała 300 rodzajów wyrobów i zakwestionowała 35,3 proc. z nich.
  • Część zastrzeżeń dotyczyła także bezpieczeństwa.

Szczegóły:

Komunikat prasowy ›

Zastępca mazowieckiego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej Renata Jezierska - wyniki kontroli (mp3) ›

Zastępca mazowieckiego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej Renata Jezierska- porady (mp3) ›

Informacja o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego (pdf) ›