• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje dotyczące firm organizujących pokazy handlowe.
  • Vitaldream oraz R.A.M. Polska sprzedawały Aplikator Pola Magnetycznego.
  • Firmy wprowadzały konsumentów w błąd co do właściwości urządzenia.

Szczegóły:

Czytaj więcej >

Wypowiedź Marka Niechciała prezesa UOKiK (mp3) >