• Bez wychodzenia z domu i bez ponoszenia kosztów, szybko możesz rozwiązać swój problem dotyczący zakupu jedzenia czy napojów.
  • Już działa pierwsze w Polsce i jedyne w Europie dedykowane wyłącznie żywności Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów.
  • Masz problem z reklamacją zakupionych produktów – sprawdź: cprsz.pl.

Szczegóły:

Komunikat prasowy ›

Wypowiedz Andrzeja Gantnera wiceprezesa Polskiej Federacji Producentów Żywności (mp3) ›

Wypowiedź Dariusza Łomowskiego z Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK (mp3) ›

Wypowiedź Leszka Mironiuka z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku (mp3) ›

Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich prezentacja UOKiK - prezentacja (pdf)

Zasady działania CPRSŻ - prezentacja (pdf) ›