• GetBack i Vex naruszyły prawa konsumentów, egzekwując długi.
  • Prezes UOKiK nałożył na obie firmy kary finansowe.
  • Jeden z zarzutów to m.in. informowanie o długu sąsiadów, rodzinę.

Szczegóły:

Komunikat prasowy ›

Wypowiedź prezesa UOKiK Marka Niechciała o decyzji wobec GetBack ›

Wypowiedź prezesa UOKiK Marka Niechciała o decyzji wobec Vex ›