• UOKiK sprawdza jak banki, domy maklerskie i sama spółka oferowały obligacje Get Back.
  • W toku są 3 postępowania wyjaśniające.
  • Pobierz formularz ze strony www.finanse.uokik.gov.pl i opisz, jak Tobie sprzedawano obligacje Get Back.

Szczegóły:

Komunikat prasowy ›

Wypowiedź Marka Niechciała prezesa UOKiK (mp3) ›

Wypowiedź Macieja Czaplińskiego z UOKiK o formularzu kontaktowym (mp3) ›

Co może zrobić konsument - schemat (pdf) ›