• UOKiK sprawdza jak banki, domy maklerskie i sama spółka oferowały obligacje Get Back.
 • W toku są 3 postępowania wyjaśniające.
 • Pobierz formularz ze strony www.finanse.uokik.gov.pl i opisz, jak Tobie sprzedawano obligacje Get Back.

 • Komitet Stały Rady Ministrów przyjął nowelizację ustawy o przewadze kontraktowej.
 • Zmiany w przepisach to lepsza ochrona rolników i skuteczniejsze ściganie podmiotów wykorzystujących przewagę kontraktową.
 • Na nowych przepisach zyskają przede wszystkim rolnicy, którzy prowadzą mniejsze gospodarstwa.

 • Dostałeś niesłusznie nakaz zapłaty lub pismo z sądu? Zostałeś pozwany przez firmę, która wprowadziła cię w błąd?
 • Twoją sprawą zajmie się Stowarzyszenie Aquila.
 • Pomoc przeznaczona jest dla osób, które akwizytor podstępem namówił do zmiany sprzedawcy prądu, gazu, usług telekomunikacyjnych.

 • Ponad 18 tys. wniosków o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu wpłynęło w 2017 r. do podmiotów uprawnionych.
 • Konsumenci najczęściej zwracali się po mediację, koncyliację lub arbitraż do Inspekcji Handlowej, Rzecznika Finansowego i Sądu Polubownego przy KNF.
 • UOKiK zachęca przedsiębiorców do udziału w systemie ADR.

 • Terg, Polmlek Grudziądz, PTS, T-Mobile.
 • To przedsiębiorcy, których dotyczyły wyroki sądowe w sprawach decyzji UOKiK z zakresu ochrony konsumentów

W dniu 14 maja 2018 r. na błoniach pod Zamkiem Lubelskim, odbyła się kolejna edycja festynu pod hasłem „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna”. W wydarzeniu tym udział wziął Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Kazimierz Mareczka, oraz pracownicy wojewódzkiego inspektoratu.