• Terg, Polmlek Grudziądz, PTS, T-Mobile.
  • To przedsiębiorcy, których dotyczyły wyroki sądowe w sprawach decyzji UOKiK z zakresu ochrony konsumentów

W dniu 14 maja 2018 r. na błoniach pod Zamkiem Lubelskim, odbyła się kolejna edycja festynu pod hasłem „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna”. W wydarzeniu tym udział wziął Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Kazimierz Mareczka, oraz pracownicy wojewódzkiego inspektoratu.

do udziału 13 VI 2018 r. w Konferencji

PRZEDSIĘBIORCA

I KONSUMENT – WSPÓLNE CELE

Wzajemne relacje przedsiębiorców

i konsumentów w handlu i usługach